may say khi     may lam lanh nuoc     may chiller

TIN MỚI NHẤT

Hide Main content block
CẦN ĐƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THI ĐUA ...
Ban chỉ đạo thi đua Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn phát động thi đua 50 ngày đêm kéo dài từ ngày 15/3 đến 01/5/2013 quyết tâm thực ...
Hồ chứa Cần Đơn xả nước qua cửa tràn lần đầu năm ...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã nâng cửa xả số 3 - nấc 1 để xả nước qua cửa tràn với lưu lượng là 103m3/s.  Theo thông báo ...
Hệ thống QLCL
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đang tiến hành thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008     MỤC TIÊU ...
Chống mực in giả, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng
Hầu hết các Doanh nghiệp đã và đang sử dụng một lượng lớn mực in để in ấn các tài liệu văn bản phục vụ công viêc hàng ngày, nhưng thực ...
SJD hoàn thành nghĩa vụ lợi nhuận trước lúc 'đèo ...
EPS 9 tháng đầu năm đạt 3.805 đồng.Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013 ...

Sản xuất điện

may say khi     may lam lanh nuoc     may chiller

máy lọc nước;