may say khi     may lam lanh nuoc     may chiller

TIN MỚI NHẤT

Hide Main content block
Vầng trăng tuổi thơ 2014 cho các cháu TĐ Cần Đơn
 Với phương châm "Phát triển Doanh nghiệp gắn liền với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV trong Công ty". ...
Thông tin các hồ thủy điện ngày tiêu biểu
 Cập nhật theo EVN EIC tổng hợp click vào liên kết dưới đây:
Đại hội Chi Bộ Phân xưởng Sửa chữa.
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA (Nhiệm kỳ 2015-2017) - Căn cứ kế hoạch số: 37-KH/TV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Tổng ...
Đại hội Chi bộ Vận hành Nhiệm kỳ 2015-2017
 -      Căn cứ Kế hoạch Số: 37-KH/TV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà. -      Căn cứ Kế hoạch Số: ...
Giải trình kết quả kinh doanh Q3.2013
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn giải trình kết quả kinh doanh Q3/2013 như sau: Xem đầy đủ chi tiết xin tải về: BCTC quy 3/2013
Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh ...
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm llại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán ...

Sản xuất điện

Thông tin sản xuất điện tháng 5/2015
Tuần thứ  Ngày    Cần Đơn  Ry Ninh II  Nà Lơi Sản lượng đầu cực (kWh) Sản lượng lên lưới (kWh) Sản lượng lên lưới ... Xem tiếp...

may say khi     may lam lanh nuoc     may chiller

máy lọc nước;